Η ταινία μικρού μήκους "Αγάπη και κατανόηση" έγινε πέντε χρονών. Δείτε αυτό το φιλοσοφικό έπος - The short film "Love and understanding" became five years old. Watch this philosophical epic:Σχόλια